“บริจาคเตียง เพียงแค่คิดก็หลับสบาย” ส่งท้ายปี 2561

ชวนสร้างอริยทรัพย์ บริจาคเตียงสำหรับสมาชิกที่มาฟื้นฟู ที่ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว
หนึ่งการให้ ขอให้มีชีวิตสุขสบาย ตลอดปี 2562

ร่วมสนับสนุน โทร.097-235-2548

ขอรับจำนวน10 ชุด

Copyright © 2018. บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว All rights reserved.